خانه هوشمند هوشمندسازی ساختمان آموزش عملی
ثبت نام آخرین دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان سال ۱۳۹۵
13/02/2017
ثبت نام آموزش هوشمندسازی ساختمان،دوره های تابستان ۱۳۹۶
20/06/2017
نمایش همه

ثبت نام آموزش خانه هوشمند،دوره های اردیبهشت ۱۳۹۶

کلاس آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS با پروتکل KNX و خانه هوشمند

با برگزاری موفقیت آمیز دوره های آموزشی فروردین ماه، هم اکنون دوره های آموزش خانه هوشمند اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز گردیده است. باستحضار می رساند با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با متقاضیانیست که سریعتر ثبت نام خود را قظعی نمایند. آن دسته از عزیزانی که در لیست رزرو قرار دارند می توانند ثبت نام خود را برای این دوره قطعی نمایند.

به سرفصل های دوره آموزش کاربردی (تئوری و عملی) خانه هوشمند جهت ورود به بازار کار بر روی وب سایت موجود می باشد.

زمانبندی دوره آموزش خانه هوشمند