15/05/2016

ثبت نام آموزش تخصصی هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۶ و ۷ ام خرداد ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند دوره مورخ ۱۹ و ۲۰ ام […]
03/04/2016

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۲۳ و ۲۴ ام اردیبهشت ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند دوره مورخ ۱۹ و ۲۰ ام […]
29/03/2016

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۹ و ۱۰ ام اردیبهشت ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزشی مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه،  آماده […]
27/03/2016

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۲۶ و ۲۷ ام فروردین ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزشی مورخ ۱۹ و ۲۰ فروردین […]
29/02/2016

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۱۹ و ۲۰ ام فروردین ۱۳۹۵

به حول و قوه الهی دوره های آموزشی هوشمند سازی […]
20/02/2016

ثبت نام آموزش خانه هوشمند دوره ۲۰ و ۲۱ ام اسفند ۱۳۹۴

ثبت نام دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX مورخ […]