15/11/2015

میز هوشمندی که بدون هیچگونه دخالت دست به راحتی بلند می شود

میز هوشمند Table Air یکی از گجت های هوشمند است […]
05/06/2015

اینتل پا به عرصه خانه هوشمند گذاشت